Unge norske MS-forskere

«Hvorfor får noen multippel sklerose (MS) og andre ikke?» og «Hva er det som skjer i kroppen når man får multippel sklerose? (MS)» Dette er spørsmål som de unge MS-forskerne Alina Tomescu-Baci, Andreas Lossius og Justyna Polak er opptatt av. De forsker for å finne ut av sykdomsmekanismen ved MS, og på denne måten vite mer om bakgrunnen for sykdommen. 

Hva er det MS-forskningen deres går ut på?

– Vi jobber med grunnforskning. Det betyr at vi ønsker å finne ut av sykdomsmekanismen ved MS, og på denne måten vite mer om bakgrunnen for sykdommen. Vi er interessert i spørsmålene «Hvorfor får noen MS og andre ikke?» og «Hva er det som skjer i kroppen når man får MS?»

De jobber videre med norsk forskning som startet på 70-tallet. Denne forskningen baserer seg på at man finner svarene på hva som skjer i hjernen i ryggmargsvæsken. Metodene forskerne bruker og de ideene de har, kan også brukes innen forskning på andre sykdommer, bl.a nevroboreliose.

Hva kan man bruke MS-forskningsresultatene til?

– Vår forskning øker kunnskapen om MS. Denne kunnskapen kan resultere i at vi kan forhindre eller forebygge MS. Funnene kan også lette sykdomsbyrden for pasientene, men dette avhenger selvfølgelig av hva vi finner.

Sykdomsmodifiserende behandling som brukes ved MS virker uten at vi helt vet hvorfor. Flere av behandlingsalternativene har bivirkninger, og effekten av behandling er individuell.

Om man øker kunnskapen om MS, vil fremtidige behandlinger kunne være mer spesifikke. Mer spesifikk behandling vil resultere i bedre behandlingsresultater.

Hvordan ble du interessert i MS-forskning og hva motiverer deg i hverdagen?

Andreas forteller;

– Som ung lege i turnus på nevrologisk avdeling møtte jeg pasienter med både akutte og kroniske lidelser. Men de pasientene som gjorde mest inntrykk var MS-pasientene. De som var nogenlunde samme alder som meg selv. De var i en livsfase der de skulle stifte familie, var i starten på utdannelse eller i begynnelsen av karrieren. Dette gjorde at jeg lettere kunne identifisere meg med disse menneskene.

I tillegg til menneskene han møtte som turnuslege, kan Andreas fortelle at det også er andre faktorer som har spilt inn.

– Jeg hadde blant annet en inspirerende og god mentor som delte interessen for å studere samspillet mellom immunsystemet og nervesystemet.

Alina kommer fra Romania og forteller en helt annen historie enn Andreas. Hun studerte medisin i hjemlandet, og i løpet av studiene var hun innom immunologisk forskning.

Alina forteller;

– Tilgangen til MS-medisiner i Romania er begrenset av økomiske årsaker. Dette fører dessverre til en raskere progresjon av sykdommen, og de som blir rammet av sykdommen blir raskt uføre. Det resulterte i at jeg har valgt å dedikere meg til forskning.

– Som forsker er det mulig å hjelpe mange. Som lege hjelper man én og én. 

I tillegg har Alina to venner som er rammet av MS. Justina kom fra Polen for over 8 måneder siden og er glad for at hun har fått mulighet til å jobbe med MS-forskning i Oslo. Hun brenner for grunnforskning og ønsker å hjelpe andre.

Forskning på bakgrunn for multippel sklerose (MS)

Alina Tomescu-Baci,  Andreas Lossius og Justyna Polak er tilknyttet forskningsmiljøet ved AHUS og Rikshospitalet.

Aktuelt