Fra å gå med stokk til å springe i gangene

Knut Arild N. Olsen (33) tror han har hatt mest utbytte av oppholdet av alle i hans gruppe i juni på MS-senteret i Hakadal. At trening kunne gi ham en slik fremgang hadde han aldri trodd på forhånd.

Knut Arild var i ferd med å avslutte et to ukers opphold på MS-senteret i Hakadal da vi møtte ham. Han er fra Karmøy og fikk diagnosen MS for tolv år siden. Dette er første gangen han har vært på senteret.

Han kjørte hit hele veien fra Vestlandet, gikk inn med stokk, en stiv venstrearm og nærmest uten  forhåpninger.

Han begynte å utfordre seg selv

Da han fikk spørsmål om hvilke motoriske utfordringer han helst ville fokusere på under oppholdet lurte Knut Arild på om det var mulig å forbedre balansen og den stive skulderen.

Knut Arild er rask med å skryte fysioterapeut Thomas Dahl Klyve opp i skyene.

– Han har vært helt fabelaktig, smiler Knut Arild. Jeg ble helt tatt på senga. Etter andre time med fysioterapeuten min var jeg solgt.

Allerede på oppholdets andre dag kastet han stokken og haltet rundt i stedet. Han merket raskt resultater og på den fjerde dagen begynte han å utfordre seg selv.

 

Fysioterapeut Thomas og Knut Arild står glade ved siden av hverandre i treningssalen på MS-senteret.
God stemning mellom fysioterapeut Thomas og Knut Arild i en av flere treningssaler på MS-senteret. Knut Arild forteller at fysioterapeutene på MS-senteret er helt fantastiske. – Etter den andre timen var jeg solgt, sier han.

 

Sammen har de jobbet med forskjellige øvelser for å løse opp i skuldermuskulaturen, samt drevet  med balansetrening. Det er spesielt ett apparat Knut Arild raskt fikk et godt forhold til, selv om han nøler litt når vi spør om vi kan få ta bilde av ham oppå. Han synes det ser litt «teit» ut når han sitter på apparatet.

– Det er et fantastisk apparat som bringer deg tilbake til «tivolialder». Man sitter i en sal og så blir det en slags rodeo. Samtidig gjorde det store utslag for kjernemuskulaturen. Jeg har brukt den aktivt hver dag, forklarer Knut Arild.

Trening og aktivitet – et paradigmeskifte innen behandlingen

Overlege Stine Marit Moen smiler til kamera. Hun har langt, brunt hår og har på seg blå fleece-jakke.
Overlege og leder for forskning og utvikling på MS-senteret Stine Marit Moen understreker hvor viktig det er å være aktiv når man har MS. Aktivitetene må være individuelt tilpasset.

 

Overlege og leder for forskning og utvikling Stine Marit Moen kom til MS-senteret i fjor høst, og har lang erfaring som MS-lege og -forsker ved Oslo Universitetssykehus. Hun forteller om en enorm utvikling i behandlingen av personer med MS siden den gang hun var nyutdannet i 1998.

Hun er med rette stolt av MS-senteret. Senteret tilbyr tverrfaglige team bestående av hele ti ulike faggrupper: ergoterapeuter, ernæringsfysiolog og kostveiledere, fysioterapeuter, logoped, sosionomer, spesialister i nevrologi, spesialister i klinisk psykologi og nevropsykologi, sykepleietjeneste, helsearbeidere, urolog og uroterapeut.

MS-senteret tilbyr to forskjellige typer opphold; et to ukers intensivkurs eller et tre-fire ukers rehabiliteringsopphold. På intensivkurset mottar man informasjon fra ulike faggrupper. Det er et slikt opphold Knut Arild har vært med på. Det tilbys vanligvis til nydiagnostiserte og de som er tidlig i sykdomsforløpet.

I løpet av ett år er over 400 personer fra hele landet her på et opphold.

– Mange kommer hit altfor sent, det ser vi på hvert eneste opphold, sier Moen.

Selv om Moen mener det er stor forskjell på behandlingen for 20 år siden og i dag, herunder utviklingen av nye sykdomsmodulerende behandlinger, er hun også opptatt av å trekke frem hvordan kunnskapen rundt trening og aktivitet har endret seg.

– Før trodde man ikke personer med MS burde trene, spesielt med tanke på fatigue. I dag vet vi det er motsatt, sier overlegen. Det er viktig å tilpasse aktivitet og trening til funksjonsnivå og det den enkelte har behov for og liker.

Moen er opptatt av hvor viktig aktivitet er, både for det fysiske og det mentale.

– Vi ser at de som er her får et løft, enten det er fysisk eller psykisk. Fysisk aktivitet frigjør endorfiner. Sagt på en enkel måte kan vi kanskje si at noen opplever at de kan være med å påvirke sin egen tilstand og at det ikke bare er sykdommen som styrer dem, sier hun.

Overlege Moen mener det fortsatt henger igjen en gammel oppfatning om at personer med MS bør «hvile». Det er viktig å finne en balanse og å hvile når det trenges, alt til sin tid.

De fleste som kommer på opphold ved MS-senteret har mål knyttet til motoriske funksjoner, ifølge Moen. I tillegg til fysioterapeut er også psykolog, sosionom, logoped og ernæringsfysiolog mye etterspurt. Mange yrkesgrupper kan bidra når det ønskes hjelp og input til å takle livet med MS.

En stor forskjell i livskvalitet

Ifølge overlege Moen er tidlig intervensjon i behandlingsforløpet veldig viktig.

– Tidspunktet for intervensjon spiller en viktig rolle. Vi ser gjennom forskningen at desto tidligere vi intervenerer gjennom behandling og rehabilitering, desto lavere grad av funksjonstap inntreffer, sier Moen.(1)

Selv om Knut Arild har hatt MS i tolv år, fikk han ikke tilbud om å dra til MS-senteret i Hakadal før nå. Han er ikke i tvil om at han burde ha vært her for lenge siden.

– Jeg burde ha vært her for seks-åtte år siden. Det ville utgjort en stor forskjell i livskvalitet gjennom disse årene, slår han fast.

Etter to uker på MS-senteret går ikke Knut Arild lenger med stokk. Og han kan bruke venstre arm i større grad enn før oppholdet.

– I går sprang jeg faktisk gjennom gangen her. Det hadde jeg aldri trodd skulle være mulig, forteller Knut Arild.

Nå skal han fortsette den gode bølgen han er på – med aktivitet og trening.

– Kona har litt treningsutstyr i kjelleren. Det er visse ting jeg må ta tak i, konkluderer en inspirert og livsglad Knut Arild. Jeg skal klare dette – det er for sent å snu nå.


Referanse:

1. Gioavannoni G, Butzkueven H, Dhib-Jalbut S, Hobart J, Kobelt G, Pepper G, et al. Brain health: time matters in multiple sclerosis. Multiple sclerosis and related disorders. 2016;9 Suppl 1:S5-s48

Aktuelt