Styrketrening bremser MS

Forskning har vist at styrketrening kan beskytte MS-pasientens hjerne og dermed  forsinke sykdomsutviklingen. En randomisert, kontrollert studie gjort i et forskningssamarbeid mellom Aarhus Universitet, Syddansk Universitet og University Medical Center Eppendorf i Hamburg viser at hard styrketrening har en rekke positive effekter på hjernen, samt at det beskytter nervesystemet og dermed hemmer sykdomsutvikling ved MS.

Overraskende resultater

Idrettsforsker og lektor Ulrik Dalgas ved Institut for Folkesundhed på Aarhus Universitet sier i et intervju med Newsroom Aarhus Universitet at man de siste 15 år har visst at fysisk trening ikke kan skade en MS-pasient, tvertimot har man sett at trening har en positiv effekt på gangfunksjon, fatigue, muskelmasse, muskelstyrke og kondisjon. Det som derimot overrasket forskerne var at fysisk trening tilsynelatende har en beskyttende effekt på hjernen til mennesker med MS.

35 personer med MS ble i undersøkelsen fulgt i 6 mnd. Halvparten av deltagerne trente styrketrening to dager i uken, mens den andre halvdelen ikke trente jevnlig.
Det ble tatt MR av hjernen før studiet og etter 6 mnd.
På bakgrunn av dette kunne forskerne konstatere at det var en tilbøyelighet for mindre atrofi i hjernen til de som trente.

Ulrik Dalgas forteller videre i intervjuet at det er et vesentlig raskere hjernesvinn hos mennesker som lever med MS, sammenlignet med mennesker uten MS.
Effektive medisiner vil bremse denne utviklingen, men i studiet fant forskerne ut at jevnlig fysisk trening minimerte atrofi ytterligere. Det ble også sett at mindre hjerneområder begynte å vokse som en respons på treningen.

Årsaken er ukjent

Det er fortsatt ukjent hvorfor trening har positiv effekt på mennesker med MS. For å finne årsaken til effekten må det en større, kvalitetssikret studie til. Dalgas forteller at en slik studie er på vei og at den også vil se på ulike behandlingsmuligheter. Videre understreker Dalgas at målet ikke er at trening skal erstatte medisinsk behandling, men være et supplement.

Tekst: Siri Hansen-Urdal
Foto: Shutterstock

Kilder:
http://newsroom.au.dk/nyheder/vis/artikel/haard-styrketraening-ser-ud-til-at-bremse-udviklingen-af-sklerose/ (17.09.18)

Tue Kjølhede, Susanne Siemonsen, Damian Wenzel et al. Can restistance training impact MRI outcomes in relapsing-remitting multiple sclerosis? MULT SCLER J 2018; 10:1356-1365

Aktuelt