MS er oss

Multippel sklerose (MS) angår ikke bare den personen som har diagnosen, men også de rundt. Derfor er årets informasjonskampanje, PS vi har MS, viet alle de viktige støttespillerne. De som vet at ingen er kun en diagnose.

– Vi kan ikke tenke slik at det er de med MS som er syke, og så er de andre pårørende. MS er en sykdom som berører hele nettverket; familien, venner, kolleger og behandlere. En må derfor se helheten, sier kommunikasjonsleder Gudrun Sofie Østhassel i MS-forbundet. Gudrun har selv MS og vet hvor viktig nettverket er.

– Vi med MS har en kronisk sykdom. At det er en med MS i familien, påvirker alle rundt. Vi er en helhet hvor det må gis rom til alle. Derfor synes vi det er veldig bra at årets kampanje vier oppmerksomhet også til de rundt oss, og at nettverket involveres, legger Gudrun til.

Multippel sklerose (MS) er en kronisk sykdom som angriper sentralnervesystemet, det vil si hjerne og ryggmarg. Sykdommen vises i form av attakker, som gir forskjellige symptomer. Noen får symptomer bare én gang, så går symptomene tilbake. Andre kan bli sterkt handikappede.

Vi har i forberedelsene til kampanjen, PS vi har MS, vært i kontakt med en rekke personer med MS og personer som står disse nær. Støtten fra familie, venner, arbeidsgivere og behandlere viser seg å spille en helt essensiell rolle, og det er mange som har delt både gleder og sorger med oss.

Det er viktig å ikke fokusere entydig på sykdommen, men på alt som er mulig: Nemlig fortsatt å være en god kollega, mor eller far. En som er der og kan gi en klem og støtte akkurat som foreldre skal. MS er en diagnose, men livet, med alt det rommer, går videre.

Samspillet mellom den som er syk og nettverket rundt er svært viktig. Ved at vi bryr oss blir det lettere ikke bare for den som skal bære sykdommen, men også for den som er venn, familie eller kollega.

 

Vi vil i forbindelses med markeringen av Verdens MS-dag lansere fire filmer der personer med MS og betydningsfulle personer fra deres nettverk deler sine opplevelser med hverandre.

Hovedbudskapet i årets kampanje er;

Vi ser deg. Vi hører deg. Vi er med deg. 

PS vi har MS.

Prosjektet er et samarbeid mellom Merck og MS-forbundet.

Aktuelt