«Pappa lever med MS»

Har noen av dine nærmeste fått diagnosen MS? Eller lever de med MS og du som familie, foresatt eller venn lurer på hva du kan gjøre? Når man ikke fokuserer entydig på sykdommen, men på alt som er mulig: Nemlig å fortsatt å være en god kollega, mor eller far. En som er er der og kan gi klem og støtte akkurat som foreldre skal. MS er en diagnose, men livet med alt det rommer går videre.

 

De som får MS har ofte tilleggsbekymringer som handler om at de er en belastning for venner, familie og det øvrige nettverket sitt. Det vi vet er at familie og venner gjerne vil at livet skal gå videre og at de ikke er så opptatt av å fokusere på sykdommen mer enn nødvendig. Samspillet mellom den som er syk og nettverket rundt er svært viktig. Ved at vi bryr oss blir det lettere ikke bare for den som skal bære sykdommen, men også å være venn, familie eller kollega.

Gjennom filmene «PS vi har MS» ønsker vi å belyse hvordan støtte fra familie og venner kan gjøre både hverdagen og sykdommen lettere å håndtere.

Aktuelt