Ny rapport om MS og kvinner presentert på ECTRIMS

Den årlige European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis-kongressen (ECTRIMS) ble nylig avholdt i Paris.

ECTRIMS-kongressen er en av verdens største møteplasser for helsepersonell, forskere og MS-eksperter. Under årets kongress ble flere enn ti tusen MS-eksperter presentert nesten 2000 publikasjoner, rapporter og studier om MS. To nordmenn som deltok var seksjonsleder Kari Espeset og overlege Harald Hovdal ved Nevropoliklinikken St. Olavs hospital.

– ECTRIMS er det største og viktigste årlige arrangementet innen MS-feltet i Europa. Her legges det frem ny forskning på området og det er en viktig arena, slår ekteparet Espeset og Hovdal fast.

MS og kvinner

På dag to, av den fire dager lange kongressen, presenterte Merck en europeisk undersøkelse om hvordan MS virker inn på kvinners liv og livsvalg.

807 kvinner i Europa svarer i undersøkelsen, som er gjennomført på oppdrag av Merck, at MS har påvirket deres livsvalg knyttet til karriere, arbeidsliv og inntekt (1) (s. 10). 66 % oppgir at sykdommen har påvirket ansettelsesforhold og personlig økonomi. Som en direkte konsekvens har kvinner med MS en inntekt som ligger under gjennomsnittet, ifølge undersøkelsen (1) (s. 3).

– Undersøkelsen viser at MS påvirker kvinners valg knyttet til utdanning, karriere, familieplanlegging og relasjoner. Dette er viktige funn for fremtidig forskning, behandling og tilrettelegging for kvinner, sier Roar Wesche Juul, Head of Neurology & Immunology i Merck Norge.

69 % av respondentene oppgir at sykdommen påvirker rollen i hjemmet og muligheten til å ta vare på barn og husarbeid (1) (s. 2). I undersøkelsen svarer 41 % av kvinnene at de har gått gjennom separasjon eller skilsmisse etter å ha fått MS-diagnosen. Og nesten 90 % av disse kvinnene oppgir at sykdommen, i denne sammenheng, har vært en påvirkende faktor(1) (s. 19).

Om ECTRIMS

Årets ECTRIMS ble avholdt i Paris den 25-28.oktober. Her ble det lagt frem nesten 2000 publikasjoner, rapporter og studier innen neurobiologi, nevroimmunologi, prognostiske biomarkører, behandling av progressiv MS, blodcellebarrierer i hjernen og B-celle- versus T-celleterapier.

At konferansen fant sted i Paris denne gangen var ikke tilfeldig. Paris var hjembyen til den franske nevrologen Jean-Martin Charcot. Charcot var verdens første professor i nevrologi og regnes av mange som «nevrologiens far». Han beskrev sclérose en plaques, det som i dag heter multippel sklerose (MS), så tidlig som i 1868[2].

Årets kongress er den syvende felleskongressen til ECTRIMS (EU) – ACTRIMS (USA) og den 33. ECTRIMS-kongress som er avholdt totalt sett. Neste kongress går av stabelen den 10-12. oktober i Berlin.


[1] Report, «The Socioeconomic Impact of Multiple Sclerosis on Women in Europe», Merck KGaA, Frankfurt, Charles River Association, October 2017, s. 2, 3, 10, 19.

2 Kumar DR, Aslinia F, Yale S H, Mazza J J. Jean-Martin Charcot: The Father of Neurology, Clinical Medicine & Research. 2011; 9: 46- 49.

Aktuelt