MultipleMS – Sammen for pasientene

I MultipleMS prosjektet vil universiteter og sykehus, organisasjoner og bedrifter fra 11 europeiske land og USA samle sin ekspertise. Målet er å finne metoder for å skreddersy behandling til den enkelte MS-pasient. Prosjektet har fått finansiell støtte i EU, som fordeles mellom partnere.

MultipleMS

MultipleMS er en gruppe bestående av representanter fra universiteteter, organisasjoner og bedrifter. Gruppen samarbeider for å finne fram til en persontilpasset behandling for MS pasienter.
Den flotte logoen viser nettverket formet som en hjerne.

Multiple MS prosjektet

Professor Hanne Flinstad Harbo og hennes forskningsgruppe ved Oslo Universitetssykehus er en av forskningsgruppene som inngår i prosjektet sammen med kolleger fra Sverige, Danmark, Finland, Italia, England og Tyskland.

Multiomics

Denne store prosjektgruppen har som mål å se på «alt». De har igangsatt en studie der de følger i minst 3 år MS pasienter som har nylig har blitt diagnostisert.
De samler blant annet informasjon om genetiske faktorer og andre faktorer i blodprøve-analyser, livstil, informasjon lege og sykepleier får i samtale med pasienten, bilder av hjernen, samt respons på medisisner.
Gruppen består av mange forskere og eksperter innen de ulike fagområdene.

MultipleMS deltakere Ingvild Sørum og Synne Brune

Persontilpasset behandling

Pr. i dag vet vi ikke hvorfor noen får MS, men vi vet at immunsystemet er sentralt i utviklingen av betennelses-angrepet mot det sentrale nervesystemet som skjer ved MS . Det er godt kjent at både genetiske og miljømessige faktorer sammen spiller en rolle, men at disse faktorene alene er av liten betydning.

I dag har man kommet svært langt i søken etter gener som kan øke riskoen for MS, men det er allikevel mye som gjenstår for å forstå samspillet mellom gener og miljø ved MS og hvilke faktorer som er viktige for effekten av ulike behandlinger.
Ved å bedre forstå disse faktorene, kan man i større grad velge riktig behandling til den enkelte pasient og på denne måten persontilpasse behandlingen ved MS.

Med persontilpasset behandling er målet å behandle og hjelpe MS- pasienter på best mulig måte.

Aktuelt