Fra PS jeg har MS til PS vi har MS

Fra PS jeg har MS til PS vi har MS  - Sykdommen min skal ikke få definere hvem jeg er, sykdommen er jo bare én del av meg. Da vi startet kampanjen PS jeg har MS hadde vi nettopp dette i tankene, forteller Roar Wesche-Juul, Head Of Commercial Operations i Merck Norge.

Bakgrunnen for kampanjen PS jeg har MS

Merck ønsket å lage en annerledes og fengende kilde til folkeopplysning. Da var det et naturlig valg å løfte frem pasienthistorier med et budskap som skulle ufarliggjøre Multippel Sklerose (MS).

Etter mye arbeid og flere idemyldringer kom arbeidsgruppen frem til at kampanjen skulle kalles PS jeg har MS.
PS, ettersom mennesker med MS er så mye mer enn diagnosen sin.

PS jeg har MS ble større og viktigere enn det vi i utgangspunktet hadde turt å håpe på, forteller Roar.


Fotoutstillingen
PS jeg har MS

Merck Norge og MS-forbundet står bak kampanjen og fotoutstillingen PS jeg har MS.

Multippel Sklerose (MS) er en sykdom som mange har hørt om, men som få egentlig vet hva er. For familie, venner og arbeidsgiver av en MS-syk kan det være vanskelig å forstå hvordan det er å leve med MS.

Formålet til prosjektet PS jeg har MS var å skape synlighet rundt MS. Samtidig ønsket vi å bidra til å bryte ned fordommer og feiloppfatninger om sykdommen, først og fremst ved å spre kunnskap til befolkningen.

– Dette er en viktig utstilling. Den skaper synlighet rundt MS, og viser at ingen er bare diagnosen sin. Utstillingen viser at man først og fremst er den man er, og så har man også MS, sa Generalsekretær i MS-forbundet, Mona Enstad, under åpningsarrangementet for utstillingen på Rådhusplassen i Oslo, våren 2017.

Fotoutstillingen viser hvordan seks ulike personer lever med MS. Her kan du se et utsnitt fra livet til en nybakt mamma, en eventyrer, en sauebonde, en bibliotekar, en sykkelentusiast og en selvstendig næringsdrivende. Fellesnevneren er at de alle lever med MS-sykdommen på hver sin måte.

Fotoutstillingen har nå vært på turné i Norge to ganger, i 2017 og 2018.
Bildene har blant annet stått på Festplassen i Bergen, i Arendal under Arendalsuka i 2017, i Byparken i Stavanger og ved rådhuset i Lillestrøm.
Valg av plassering har vært avgjørende for oss. Vårt ønske har hele tiden vært at så mange mennesker som mulig skal ha anledning til å se bildene.

Det kreative konseptet til PS jeg har MS

Fotografen som har tatt bildene til utstillingen heter Fredrik Arff.

Portretter er jo ofte – nettopp – et bilde av ett menneske, alene. Det er imidlertid få av oss som er helt alene, vi forholder oss til venner, familie, arbeidsgivere og kollegaer. De er en del av våre li Så fotografen har blandet disse begrepene ved å lage en portrettserie med de menneskelige omgivelsene. Hovedpersonen fremstår på hvit bakgrunn. De andre med «vanlig» bakgrunn.

 Samarbeid med MS-forbundet

Samarbeidet med MS-forbundet har vært helt essensielt, forteller Roar.
De har koordinert, funnet de rette personene som skulle fotograferes, kontaktet medier og lokale kommunestyrer for å få lov til å sette opp fotoutstillingen. De har også kommet med viktige innspill til gode utstillingssteder og ved hvert stoppested invitert til åpningsarrangement.

 Fra fotoutstilling til sosiale medier

For å nå så mange som mulig med informasjon om MS, så var det viktig for oss å få satt opp en kampanjenettside og en tilhørende kampanje på Facebook (PS vi har MS).
Facebooksiden har over 3000 følgere, og har siden lanseringen i 2017 nådd over 25 % av Norges befolkning. Nettsiden www.psviharms har også hatt høy trafikk, og inneholder oppdatert og faglig informasjon om MS, artikler knyttet til det å leve med MS og selvfølgelig utfyllende historier til personene som er portrettert.
Folkeopplysning har vært målet, og når vi ser hvor mange vi har nådd og hvor mange vi har engasjert tror vi at vi er nærmere målet.

 

Fra PS jeg har MS til PS vi har MS

Så med suksessen rundt kampanjen PS jeg har MS bak oss, var det på tide å gå videre. På nytt med hovedmål om å gjøre livet enklere for mennesker med MS. Og vi ønsker fortsatt å bidra med og spre god og riktig kunnskap om MS, da uvitenhet ofte er roten til fordommer.

Som tidligere nevnt, var bakgrunnen for portrettene i fotoutstillingen å vise at få av oss er helt alene. Vi forholder oss til venner, familie, arbeidsgivere og kollegaer. De er alltid en del av våre liv.

Vi vet at Multippel Sklerose (MS) ikke bare angår den personen som har diagnosen, men også de rundt. Derfor er den nye informasjonskampanjen, PS vi har MS, viet alle de viktige støttespillerne. De som vet at ingen er kun en diagnose.

– Vi kan ikke tenke slik at det er de med MS som er syke, og så er de andre pårørende. MS er en sykdom som berører hele nettverket; familien, venner, kolleger og behandlere. En må derfor se helheten. PS vi har MS ser denne helheten. Kampanjen skiller ikke mellom den syke og den friske, men fokuserer på at mennesker trenger hverandre, sier kommunikasjonsleder Gudrun Sofie Østhassel i MS-forbundet. Gudrun har selv MS og vet hvor viktig nettverket er.

 

 Les mer på www.psviharms.drw.li

Aktuelt