Mange opplever fordommer mot MS

Opplever fordommer mot MS

I en intern medlemsundersøkelse(1) blant MS-forbundets medlemmer kommer det frem at en av tre opplever at mange rundt dem har fordommer mot MS.

Verdens MS-dag er den 31. mai og årets tema er «Livet med MS». MS-forbundets undersøkelsen er på mange måter knyttet opp til tematikken «Livet med MS». Generalsekretær Mona Enstad i MS-forbundet (bildet over) sier til PSjegharMS.no at dette er ett av flere interessante funn i undersøkelsen som de skal se nærmere på

– Det er veldig viktig for oss i MS-forbundet å bryte ned fordommene mot MS, sier Mona Enstad.

Den interne spørreundersøkelse blant medlemmene i MS-forbundet ble gjennomført i april 2017. 2268 personer har svart ja på at de har MS. Et av utsagnene de ble bedt om å svare på var:  «Jeg opplever at mange rundt meg har fordommer mot MS.»
Svarene ser du under.

32 % Helt eller delvis enig
21 % Verken enig eller uenig
40 % Delvis eller helt uenig
7 % Vet ikke

Positiv overraskelse

Den gledelige overraskelsen i undersøkelsen er at langt mer enn halvparten, nemlig 61% av de som har svart på undersøkelsen forteller at det har gått bedre å leve med sykdommen enn de første trodde da de fikk påvist MS.

Saken fortsetter under bildet.

Forskjellige opplevelser

Akkurat som at sykdommen arter seg forskjellig fra person til person, oppleves andre reaksjoner også svært forskjellig. Her følger noen av fritekstsvarene fra undersøkelsen.

– Jeg har fortalt det til familie, noen venner og jobb! Det å fortelle det til jobben var særdeles negativt. Snakker sjelden eller aldri om sykdommen.

–  Fortalte to gode venner med en gang. Etter 4 år fortalte det til familie, venner, arbeidsgiver.

– Jeg har fortalt venner, leder og kolleger at jeg har MS, men først etter jeg fikk jobben, og ønsker å kontrollere informasjonen om min egen sykdom. (…)  Likevel regner jeg ikke meg selv som åpen. Man kan kanskje si at jeg lever et dobbeltliv.

– Jeg har fortalt nærmeste venner og familie at jeg har MS, men jeg snakker svært sjelden eller aldri om sykdommen. Jeg fortalte min arbeidsgiver og nærmeste kollegaer om diagnosen etter 3 år i jobben.

– Jeg er helt åpen. Har fortalt venner og familie, og arbeidsgiver.

[1] Intern spørreundersøkelse blant MS-forbundets medlemmer utført på oppdrag av MS-forbundet våren 2017. Undersøkelsen er ikke tilgjengelig elektronisk.

Aktuelt