Gravid med MS

I likhet med mange andre kvinner, så ønsker også kvinner med MS seg barn. Men er det trygt å bli gravid med MS? Spørsmålene melder seg om sykdommen og behandlingen påvirker muligheten til å få barn, barnets helse og mors egen helse. Nevrolog Trygve Holmøy ved Akershus universitetssykehus gir råd til kvinner med MS om familieplanlegging, graviditet og amming.

Er det farlig å bli gravid med MS?

Nei. Tidligere ble kvinner med MS frarådet å få barn. I dag vet vi at det er trygt både for mor og barn.

Påvirker MS barnets helse?

Nei, studier viser at barn av foreldre med MS er like friske som andre barn. Studier viser at babyer kan være litt mindre enn gjennomsnittlige barn, men dette er ikke farlig. Har mor eller far MS, er risikoen kun 2-3 % for at barnet også skal få MS.

Hva bør kvinner som får MS tenke på ved oppstart av behandling?

MS rammer ofte kvinner i fertil alder. Kvinner med MS, som skal starte opp med behandling, bør drøfte valg av behandling og medikamenter med legen sin før man går i gang med behandling. Selv om man nødvendigvis ikke planlegger å bli gravid i løpet av nærmeste fremtid, bør man ta i betraktning at enkelte medisiner må vaskes ut av kroppen når man planlegger graviditet. Da kan det være lurt å allerede være i gang med behandling som er trygg under svangerskap når man først bestemmer seg for å bli gravid med MS. Jeg anbefaler kvinner med MS å være bevisste på fremtidig graviditet slik at man kan starte på bremsemedisiner man ikke trenger å slutte med.

Hvordan skal kvinner med MS gå frem om man ønsker å bli gravid?

Har man bestemt seg for å planlegge svangerskap bør man først ta opp med nevrologen sin om behandlingen man står på bør avsluttes, eller om det er trygt å fortsette på den behandlingen man går på. Hos enkelte kan det også være aktuelt å bytte behandling. Det finnes flere gode og trygge behandlingsmetoder som egner seg under familieplanlegging og svangerskap. Enkelte preparater gir langvarig beskyttelse mot MS-attakk etter at preparatet er ute av kroppen, og kan derfor egne seg godt for kvinner som senere vil bli gravide.

Er det forskjell om mor har attakkvis eller progressiv MS?

Nei, det er hvilken medisin man går på som spiller en rolle, og ikke hvilken type MS man har. Det er viktig å drøfte med en nevrolog hvilken behandling som passer best for den enkelte når man planlegger graviditet.

Hvor lenge før planlagt svangerskap må man vaske ut medisinene?

Det er avhengig av hvilken medisin man går på. Noen medisiner må vaskes ut aktivt med kull eller questran. Enkelte medisiner tar det et helt år å få ut av kroppen, mens andre kan det ta et par måneder eller kun et par uker for kroppen å kvitte seg med. Det finnes også MS-medisiner som man trygt kan og bør gå på før og under graviditet.

For noen kan det ta lang tid å bli gravid. Hvor lenge kan man gå uten medisiner?

Hvor lenge man kan gå uten behandling er avhengig av alvorlighetsgrad av sykdommen før man startet på bremsemedisiner, samt hvilken type MS man har. Hadde man mange og alvorlige attakker før man startet med en kraftig MS-medisin, bør man ikke gå lenge uten behandling. Man bør i samråd med nevrolog heller vurdere om man skal bytte medisin.

Kan kvinner med MS få assistert befruktning?

Ved assistert befruktning brukes to ulike typer medikamenter til å stimulere eggløsning. Den ene metoden (GnRh agonister) ser ut til å være uheldig for kvinner med MS. Om man har MS og vurderer assistert befruktning, er det viktig at man sier tydelig ifra til klinikken man er i dialog med.

Ikke alle svangerskap er planlagte. Hva skal kvinner med MS som blir gravide gjøre om de fortsatt går på medisiner?

Da må man ta kontakt med nevrologen sin så raskt som mulig for å drøfte hvorvidt det er trygt å fortsette med den behandlingen man går på. Ved dyrestudier har enkelte medisiner vist seg å være farlig for fosteret, og går man på disse medikamentene, er det viktig at medisinen vaskes ut så raskt som mulig.

Andre preparater kan man trygt trappe ned over kort tid uten at det er farlig for fosteret. Det finnes også gode og trygge medisiner man kan gå på under svangerskapet.

Er det vanlig at gravide kvinner med MS rammes hardere av fatigue?

Mitt inntrykk er at gravide kvinner med MS ofte føler seg veldig bra under svangerskapet. Kroppen og immunforsvaret omstiller seg under en graviditet. Derfor vil mange kvinner med MS – men ikke alle – føle seg i gjennomgående bra form gjennom et svangerskap. Mange vil opplever at MSen og symptomene roer seg ned under graviditet. Spesielt mot slutten av et svangerskap er det mange som sier at de føler seg i god form.

Er man derimot plaget med fatigue, er det viktig at man prioriterer mosjon og et sunt kosthold. Det finnes dessverre ingen medisiner som hindrer forekomsten av fatigue.

Kan fastlegen, jordmødre og annet helsepersonell som gravide møter under et svangerskap nok om MS?

Nei, gravide bør ikke forvente at fastlege, jordmor eller andre er oppdaterte på hvor trygge MS-medisiner er ved svangerskap eller amming. Behandling og veiledning om MS får man fra nevrolog og MS sykepleier. Når det gjelder amming med MS, kan man få veiledning fra Nasjonal kompetansetjeneste for amming ved Oslo Universitetssykehus (OUS).

Bør kvinner med MS føde vanlig eller ved keisersnitt?

Kvinner med MS kan føde akkurat som alle andre. Vi ser at kvinner med MS oftere får keisersnitt, men sykdommen i seg selv er ingen grunn til keisersnitt. Her er det ordinære vurderinger som ligger til grunn for valg av fødsel.

Når bør man stoppe ammingen for å starte opp med medisiner igjen?

Det bør vurderes i hvert enkelt tilfelle. En del medisiner kan man trygt amme med. Det er spesielt tablettpreparater man bør avstå fra ved amming. Dette kan man diskutere nærmere med kompetansetjenesten for amming og barn ved OUS. For øvrig tyder studier på at fullamming kan redusere risikoen for attakker, men neppe i like stor grad som bremsemedisiner.

Hva skal man gjøre om man får nye symptomer eller attakker under svangerskapet eller ved amming?

Det bør behandles som et ordinært attakk med vanlig attakkmedisin. Det er økt risiko for attakk etter et svangerskap, men redusert risiko under selve svangerskapet. Attakkmedisin regnes som trygg for barn og mor. Under første trimester i svangerskapet bør man være mer varsom med attakkmedisin, og her finnes flere gode alternative behandlinger.

Hvorfor bør bruken av bremsemedisiner liberaliseres for gravide og ammende kvinner med MS?

Tradisjonelt har kvinner med MS fått beskjed om å slutte med medisiner dersom de planlegger graviditet. Ofte tar det lang tid å bli gravid, og mange kvinner har fått skadelige attakker mens de var uten bremsemedisin før og etter graviditet. Nå vet vi at det er flere medisiner som er trygge både for gravide og ammende kvinner med MS. Det er viktig å ikke glemme mors helse før, under og etter et svangerskap. Dette er særlig viktig nå som vi har fått mer effektive bremsemedisiner som gjør at kvinner som tidligere ikke vurderte å få barn ser at dette likevel er mulig. Det kan være risikabelt å slutte med medisiner, og vi ser dessverre av og til alvorlige attakker hos kvinner som har sluttet med enkelte typer MS-medisiner for å bli gravide.

Til slutt, hva er Pregnancy Registry?

Det gjøres ikke kliniske studier på kvinner med MS om familieplanlegging, graviditet og amming. Det er derfor viktig at det etableres et register for å få mer kunnskap om hvordan det går med kvinnene som blir gravide, og også hvordan det går med barna deres. Et slikt register er allerede etablert i Tyskland, og vi håper Norge også kan bidra med kunnskap på dette feltet.

Trygve Holmøy
«Foto: Universitetet i Oslo»

Aktuelt