Et lite skritt nærmere mot å forstå

Etter fire års forskning har doktorgradsstipendiat Kjetil Lauvland Bjørnevik kommet et lite skritt nærmere til å forstå hva som forårsaker MS. I slutten av april forsvarte han sin avhandling.

Inne i det som kalles BB-bygget i auditorium 1 på Universitetet i Bergen har doktorgradsstipendiat Kjetil Lauvland Bjørnevik nettopp kronet verket etter mer enn fire års forskning på samspillet mellom risikofaktorer for MS.

Han har først hatt en prøveforelesning. Deretter forsvarte han sin avhandling foran 60  tilhørere. Og nå er han han ferdig. t av de viktigste funnene er at eksponering for miljøfaktorer i ungdomstiden ser ut til å være sentralt for senere sykdomsrisiko:

–  Et av de viktigste funnene er at eksponering for miljøfaktorer i ungdomstiden ser ut til å være sentralt for senere sykdomsrisiko. Vi fant at mer utendørsaktivitet, som et mål på eksponering for sol og vitamin D, særlig i ungdomstiden var knyttet til lavere sykdomsrisiko, mens sammenhengen var mindre tydelig i andre perioder i livet, sier Bjørnevik. (1)

Ifølge Bjørnevik var sammenhengen med lavere sykdomsrisiko også tydeligere om sommeren enn om vinteren. Det kan tyde på at vitamin D er viktig siden utendørsaktivitet ikke bidrar til vitamin D om vinteren.

Resultatene er i tråd med tidligere funn i andre undersøkelser. Dermed slås kanskje et faktum fast sakte men sikkert.

Hittil ukjente miljøfaktorer

Forskningen er gjort gjennom et spørreskjema som ble sendt ut for sju år siden gjennom MS-registeret. Tilsvarende ble gjort i Sverige, Italia og Canada.

Samtidig har Bjørnevik så vidt begynte å pirke borti noe som ikke er så tydelig. Forskerne fant nemlig også at de kjente risikofaktorene mangel på vitamin D, røyking, infeksiøs mononukleose og overvekt ikke kunne forklare den tidligere rapporterte sammenhengen mellom et lavere utdanningsnivå og høyere risiko for MS. (2)(3)

– Dette kan tyde på at hittil ukjente miljøfaktorer knyttet til sosioøkonomisk status kan øke risikoen for sykdommen, sier Bjørnevik. Disse faktorene skal Bjørnevik forske videre på i USA.

Hvorfor forske på MS?

Bjørnevik er klar på hvorfor han har valgt å forske på MS.

– Norge har blant de høyeste forekomstene av MS i verden. Samtidig er det en sykdom som rammer unge voksne i den alderen de skal bygge opp livene sine. Dermed får sykdommen store konsekvenser.

Bjørnevik forteller at det er gode fagmiljøer innen MS i Norge som er høyt anerkjente i verden.

– Vi ligger langt fremme. Vi prøver så godt vi kan å bidra med nye små brikker til puslespillet.

  1. Bjørnevik K, Riise T, Casetta I, Drulovic J, Granieri E, Holmøy T et al. Sun exposure and multiple sclerosis risk in Norway and Italy: The EnvIMS study. Mult. Scler. J. 2014;20(8):1042-49.
  2. Bjørnevik K, Riise T, Cortese M, Holmøy T, Kampman MT, Magalhaes S et al. Level of education and multiple sclerosis risk after adjustment for known risk factors: The EnvIMS study. Mult. Scler. J. 2016;22(1):104-11.
  3. Bjørnevik K, Riise T, Bostrom I, Casetta I, Cortese M, Granieri E et al. Negative interaction between smoking and EBV in the risk of multiple sclerosis: The EnvIMS study. Mult. Scler. J.2016;23(7):1018-24.

Aktuelt